Cập nhật: 10:03 GMT - thứ tư, 4 tháng 5, 2011

Cảnh ông Tomlinson bị xô ngã

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Một bồi thẩm đoàn tại London, Anh Quốc vừa ra phán quyết bất lợi cho cảnh sát viên Simon Harwood, người đang đối mặt với khả năng bị truy tố.

Ông Harwood bị cáo buộc gây ra cái chết của công dân Ian Tomlinson trong đợt biểu tình phản đối hội nghị G20 ở London năm 2009.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.