Cập nhật: 13:12 GMT - thứ hai, 9 tháng 5, 2011

Diễu binh nhân ngày Chiến thắng ở Moscow

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nga đánh dấu lần thứ 66 ngày kết thúc Thế Chiến II bằng cuộc diễn binh trên Quảng trường Đỏ.

Khoảng 20.000 quân nhân phô trơưng sức mạnh của quân đội trước sự chứng kiến của Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin.

Phương Tây mừng ngày Chiến thắng 8 tháng Năm nhưng Nga chọn ngày 9 khi sự đầu hàng của Nazi bắt đầu có hiệu lực ở Moscow.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.