Cập nhật: 15:00 GMT - thứ tư, 11 tháng 5, 2011

Ngải Vị Vị vẫn biệt tăm

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Cách đây 37 ngày ông bị nhà chức trách Bắc Kinh cầm giữ khi đáp máy đi Hồng Kông.

Nhưng các cuộc triển lãm của ông vẫn tiếp tục ra mắt công chúng.

Theo lịch đáng lý ông phải có mặt hôm 10/5 ở London để trưng bày tác phẩm của mình, nhưng Ngải Vị Vị vẫn biệt âm vô tín.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.