Cập nhật: 11:40 GMT - thứ năm, 12 tháng 5, 2011

Nghe phỏng vấn Truyền đạo Thào A Tám

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tin cho hay 130 người Hmong bị bắt trong vụ bất ổn tại Mường Nhé, Điện Biên, 600-700 người khác vẫn còn ẩn náu trong rừng.

Thầy truyền đạo Thào A Tám, người vừa tới bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé để hỏi thăm tình hình tín đồ Hmong theo Tin Lành ở đây cho BBC biết tình hình "có thể phải nửa năm nữa mới quay trở lại bình thường".

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.