Cập nhật: 12:56 GMT - thứ năm, 19 tháng 5, 2011

Thủ tướng Vladimir Putin có ra tranh cử tổng thống?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Mọi người tại Nga đều có câu hỏi vào lúc này là liệu ông Putin có định tham gia cuộc đua giành lại ghế tổng thống ông từng nắm giữ hay không.

Người ta cũng phân vẫn liệu ông hậu thuẫn cho ông Dmitry Medvedev cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai hay không.

Ông Putin chưa tiết lộ các kế hoạch của mình, và ông Medvedev cũng vậy, tuy hiện có đồn đoán rằng ông Putin muốn quay lại Điện Kremlin.

Phóng viên Steve Rosenberg tìm hiểu và có bài tường thuật.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.