Cập nhật: 15:03 GMT - thứ tư, 25 tháng 5, 2011

Bụi núi lửa gây gián đoạn hàng không Châu Âu

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Các đám mây bụi núi lửa vốn làm gián đoạn các chuyến bay nay đã di chuyển ra khỏi nước Anh. Trên toàn Âu châu, chừng 500 chuyến bay đã bị hủy bỏ.

Đức nói một số sân bay của họ, trong đó có Bremen và Hamburg, có thể sẽ phải đóng cửa trong ngày hôm nay thứ Tư.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.