Cập nhật: 13:13 GMT - thứ ba, 7 tháng 6, 2011

Ban Ki-Moon tái ứng cử Tổng thư ký LHQ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Ông Ban Ki Moon đã chính thức thông báo muốn tranh cử chức vụ Tổng thư ký thêm một nhiệm kỳ 5 năm.

Như phóng viên BBC Barbara Plett tường thuật từ Liên hiệp quốc, hiện giờ không có ứng viên nào khác.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.