Cập nhật: 10:10 GMT - thứ ba, 21 tháng 6, 2011

Hệ lụy từ khủng hoảng Vinashin

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyễn Hoàng, ông Dominic Scriven, Tổng Giám đốc Dragon Capital, người đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư và tài chính tại Việt Nam bình luận về nợ khó đòi của Vinashin và đề nghị giải pháp cơ cấu lại các tập đoàn lớn của nhà nước.

Bài nằm trong chuyên đề Bấm Sức mạnh châu Á của các ban ngôn ngữ BBC tháng 6/2011.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.