Cập nhật: 10:44 GMT - thứ ba, 21 tháng 6, 2011

Ông Phạm Xuân Nguyên kể về hai lần tuần hành

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên kể lại lần xuống đường công khai hôm 5/6 tại TPHCM và sau đó là ngày 12/6 tại Hà Nội phản đối cách Trung Quốc hành xử ngoài Biển Đông.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.