Cập nhật: 10:04 GMT - thứ ba, 28 tháng 6, 2011

Trực tiếp: Châu Á - Dân chủ hay Thịnh vượng?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

BBC tổ chức cuộc tranh luận quanh câu hỏi dân chủ cần đến đâu cho phát triển kinh tế?

Độc giả BBC tiếng Việt có thể theo dõi trực tiếp video qua mạng, từ 13:00 đến 14:00 giờ London ngày 29/06/2011, tại Sàn Chứng khoán London.

Những vị khách được mời tham gia tranh luận gồm có: GS. Athar Hussain, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á, LSE; GS. Shaojia Liu, Đại học Brunel; cô Martina Nguyễn, nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam, Đại học California, Berkeley; Intan Ichsan, Đại học Exeter và Van Biak Thang, trợ lý biên tập của trang mạng chinlandguardian.com.

Đây là một phần của chuỗi sự kiện Sức mạnh châu Á, gồm một loạt các bài tường thuật và phân tích trên cả radio, tivi và trang mạng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, của BBC trong tháng Sáu.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.