Cập nhật: 12:53 GMT - thứ sáu, 15 tháng 7, 2011

GS Tương Lai nói về biểu tình chống TQ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, Viện Khoa học Xã hội VN, từ Sài Gòn, cho BBC biết quan điểm của ông về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc thời gian qua.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.