Cập nhật: 10:21 GMT - thứ hai, 22 tháng 6, 2009

map_test_ac

Dàn dựng opera

Chuẩn bị cho vở opera Aida

Chuẩn bị cho vở opera Aida

Chuẩn bị cho vở opera Aida của Verdi tại Bregenz, Áo. Đây là một mảnh của chân Thần Tự do.

Ảnh phóng lớn

Nhiều người cho rằng, đây là trận chiến cuối cùng của ông.

Nhưng tôi thì nghĩ khác: đây không phải là một cuộc chiến, vì tướng Giáp không coi những người đứng bên kia quan điểm là kẻ thù.

Tôi đề nghị Thủ tướng cho dừng triển khai các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thư tháng 1/2009

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.