G20 phải thực hiện chung chính sách tiền thưởng

Image caption Đức, Pháp và Anh ra thư chung thể hiện quan điểm.

Giới lãnh đạo Anh, Pháp và Đức nói nhóm G20 phải tuân theo “qui định bắt buộc” nhằm khống chế hoạt động của ngân hàng.

Thủ tướng Anh Gordon Brown, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và thủ tướng Đức Chancellor Angela Merkel có ý kiến trong một bức thư chung.

Họ cũng thống nhất sẽ tìm cách nhằm hạn chế tiền thưởng tại các ngân hàng để phòng khủng hoảng tài chính trong tương lai. G20 họp vào tháng này để thảo luận về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu. Bồi thường Trong thư, ba nhà lãnh đạo nói "phải hạn chế các hoạt động đầu cơ vốn làm bất ổn tài chính bằng cách tăng qui định vốn dự trữ trong ngân hàng".

Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về cơ chế để chuyên viên ngân hàng bồi thường thiệt hại.

Đây là chủ đề được trao đổi nhiều trước hội nghị G20.

Tiền thưởng cho chuyên viên ngân hàng là chủ đề sẽ nằm trong nghị trình bàn thảo của G20 tại hội nghị ở Pittsburgh trong tháng này. Bộ trưởng Tài chính khối G20 nhóm họp tại London vào thứ Sáu.

Tuyên bố chung là chỉ dấu đoàn kết về quan điểm đối với chủ đề tiền thưởng tại khu vực ngân hàng, sau khi các thành viên của Liên hiệp Âu châu có quan điểm khác nhau về chủ đề này.

Tin liên quan