Sắp hạng broadband

Một nghiên cứu về tình trạng đường truyền nhanh broadband trên toàn cầu cho thấy Nam Hàn và Nhật tiếp tục dẫn đầu.

Cuộc khảo cứu do Đại học Oxford ở Anh và Đại học Oviedo ở Tây Ban Nha thực hiện cho Cisco cho thấy các nước Latvia và Bulgaria chuẩn bị tốt hơn cho thế hệ internet kế tiếp.

Anh nằm trong những nước "đạt yêu cầu cho hiện tại", trong khi Việt Nam nằm gần cuối bảng sắp hạng (64/66).

Nam Hàn và Nhật tiếp tục dẫn đầu danh sách các nước có công nghệ internet tốt nhất, chủ yếu nhờ đầu tư nhiều cho broadband.

Tại Nam Hàn chính phủ cam kết từ nay đến 2012 nâng tốc độ đường trền phổ cập lên 1Gbps (gigabit/giây).

"Nhìn vào bảng sắp hạng có thể không nói lên hết được. Điều quan trọng là chất lượng broadband tại một nước có đáp ứng được nhu cầu hiện tại hay không,'' Joanne Hughes thuộc Cisco nói.

"Chúng tôi dự phóng broadband tại Anh sẽ được cải thiện vì mạng lưới cáp đang được nâng cấp, và kế hoạch Digital Britain của chính phủ tập trung vào sự sử dụng cho thế hệ tương lai," bà Hughes.

Cuộc khảo cứu nhận thấy tốc độ tải xuống trên toàn cầu là 4.75Mbps, trong khi tốc độ tải lên là 1.3Mbps.

Nhu cầu tương lai

Các nhà nghiên cứu dựa trên nhu cầu của người sử dụng để đánh giá là hệ thống internet của một nước có đáp ứng được nhu cầu tương lai hay không.

Nhu cầu sử dụng đó bao gồm chia sẻ hình và video trên Skype, xem video trên YouTube và xem nội dung iPlayer của BBC.

Hai phần ba của 66 nước được xem xét tới đạt các đòi hỏi cho hôm nay.

Nhưng chỉ có chín nước như Nhật, Thụy Điển và Latvia, đáp ứng các yêu cầu của tương lai, như xem video chất lượng cao, high-definition. Nghiên cứu năm ngoái cho thấy chỉ Nhật đạt mức này.

Các nhà nghiên cứu dự phóng muốn đáp ứng nhu cầu tương lai, tốc độ tải xuống phải là 11.25Mbps, trong khi tốc độ tải lên là 5Mbps.

Các nhà nghiên cứu đã thử tốc độ đường truyền tại 66 nước cả thảy 24 million lần thông qua speedtest.net.