Cập nhật: 17:06 GMT - thứ bảy, 29 tháng 1, 2011

Thông điệp của bà Suu Kyi tại Davos

Lãnh đạo ủng hộ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi đã kêu gọi đầu tư ở nước mình và nói Miến Điện đã bị "bỏ lại phía sau".

Trong Bấm bài phát biểu bằng tiếng Anh được thu âm trước và gửi sang phát tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, bà Suu Kyi nói rằng 55 triệu người ở Miến Điện mong mỏi là một phần của cộng đồng toàn cầu.

Miến Điện đã "đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vì các cuộc xung đột chính trị", bà Suu Kyi nói.

Nhưng bà cho biết các nhà đầu tư tiềm năng nên "đặc biệt cân nhắc đối với sự tôn trọng luật pháp".

Bà Suu Kyi, người bị quản thúc tại gia trong bảy năm cho đến tháng Mười một năm ngoái, nói rằng mặc dù bà bị cô lập nhưng bà đã theo các phản ứng toàn cầu cho cuộc khủng hoảng kinh tế bằng cách lắng nghe chương trình phát sóng ngắn cho radio.

Bà nói rằng đã có hành động ứng phó "mạnh mẽ và nhanh" nhưng "vẫn còn nhiều việc phải làm".

"Chính sách kinh tế liên quan đến phát triển con người và xây dựng năng lực là con đường tốt nhất để đạt được sự ổn định trong một quá trình chuyển đổi dân chủ"


"Tôi muốn kêu gọi tất cả các đại biểu tham dự... thúc đẩy hòa giải dân tộc, dân chủ hóa có thực sự, phát triển con người và tăng trưởng kinh tế ở Miến Điện."

Trước đó hôm thứ Sáu, tòa án cao nhất của Miến Điện bác bỏ nỗ lực của bà Suu Kyi, người thắng cuộc trong kỳ bầu cử năm 1990 nhưng bị chính quyền quân sự bác bỏ, trong việc tái lập đảng NLD của bà sau khi đảng này giải thể để tẩy chay cuộc bầu cử năm ngoái.

Tòa án tối cao ra phán quyết rằng lý lẽ của NLD không có cơ sở pháp lý.

Luật sư Nyan Win của bà Suu Kyi, nói với BBC rằng nay chỉ có Bộ trưởng Tư pháp có thể thay đổi phán quyết và rằng NLD thể làm gì khác được.


Nhưng ông nói: "Sự tồn tại của chúng tôi và tính hợp pháp của chúng tôi không thay đổi vì quyết định này. Đảng của chúng tôi vẫn tồn tại. Như bà Suu Kyi đã nói, những gì thực sự quan trọng là sự ủng hộ của người dân..."

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.