Cập nhật: 10:52 GMT - thứ năm, 24 tháng 3, 2011

Giá đất hiếm tăng vọt

Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm từ năm ngoái

Giá đất hiếm xuất khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh, gấp chín lần cùng kỳ năm ngoái và vượt qua $100.000/tấn trong tháng Hai.

Trước đó một tấn chỉ có khoảng $14.405, tức trung bình tăng $10.000/tấn mỗi tháng, và bước qua đầu năm nay tăng $34.000/tấn, theo tính toán của Reuters dựa trên thống kê của Hải quan Trung Quốc.

Trong tháng Hai một tấn đất hiếm xuất khẩu được định giá là $109.036 chưa tính chi phí vận chuyển.

Sự tăng vọt này trùng hợp sự sụt giảm xuất đi từ Trung Quốc, vốn là nước cung cấp gần phân nửa lượng đất hiếm trên thế giới.

Từ năm ngoái Bắc Kinh cắt quota 17 loại kim loại quí và tăng thuế quan.

Hành động của Trung Quốc đã làm các nước mua hàng như Nhật tức giận, nhưng lại là tin vui cho các nguồn cung cấp khác.

Trong tháng Hai Nhật mua 281 tấn (trong tổng số 750 tấn Trung Quốc xuất khẩu), với giá đến $138.406/tấn. Nhưng các chuyên gia tiên đoán nhu cầu của Nhật sẽ giảm trong những tháng tới do công nghệ sản xuất ngưng trệ do ảnh hưởng của động đất và sóng thần gần đây.

Giá cổ phiếu của các công ty Molycorp Inc của Mỹ, Rare Element Resources and Neo Material Technologies của Canada, và Arafura and Lynas của Australia tăng nhanh chóng kể từ năm ngoái.

Phó thủ tướng Trung Quốc, Lý Khắc Cường, kêu gọi lập ra một hệ thống giám sát kỹ nghệ khai thác và xuất khẩu đất hiếm, cũng như tận dụng tiềm năng của các kim loại quí và đẩy mạnh dò tìm nguyên liệu này ở Nội Mông, theo Tân Hoa Xã.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.