ADB: 'Eurozone và Mỹ ảnh hưởng châu Á'

Cập nhật: 11:07 GMT - thứ năm, 12 tháng 7, 2012

Triển vọng tăng trưởng tại các nền kinh tế đang phát triển của châu Á năm nay đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro và kinh tế Hoa Kỳ, theo ADB.

Ngân hàng Phát triển Châu Á đã điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng năm 2012 đối với Mỹ và châu Âu, dự kiến tăng trưởng kinh tế 1,9%, giảm từ mức 2,0%, và nói dự kiến nền kinh tế khu vực đồng euro sẽ bị tăng trưởng âm 0,7%, so với mức âm 0,5% họ đưa ra trước đó.

Ngân hàng cho biết các nền kinh tế mới nổi "ngày càng dễ bị tổn thương do triển vọng kinh tế yếu tại Hoa Kỳ và khu vực dùng euro ".

Thực trạng tăng trưởng chậm lại của hai nền kinh tế đang phát triển lớn nhất châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ cùng việc giảm chính sách kích cầu ở các nước khác trong khu vực cũng có
ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng châu Á, ADB nhận định.

Các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á sẽ tăng trưởng 6,6% trong năm 2012 và 7.1 % vào năm 2013, ADB cho biết trong khi vào tháng tư dự báo mức tăng trưởng 6,9% và 7,3 %.

ADB cho biết triển vọng tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ đã bị ảnh hưởng bởi lạm phát cao cũng như nhu cầu trong và ngoài nước giảm, khiến ADB hạ dự báo tăng trưởng của Ấn Độ từ 7% xuống 6,5% đưa ra trước đó.

Đông Nam Á có khả năng thoát khỏi những tác động tồi tệ nhất của thực trạng kinh tế toàn cầu suy yếu, ADB cho biết.

"Thái Lan cũng như Philippines phục hồi mạnh trong khi nhu cầu tiêu dùng tại Indonesia tăng”.

Theo ADB, dự kiến các nền kinh tế Đông Nam Á sẽ có mức tăng trưởng 5,2% vào năm 2012 và 5,6% vào năm 2013, hầu như không thay đổi từ so với dự báo vào Tháng Tư.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.