Heineken chào mua cổ phần Tiger

Bản quyền hình ảnh tiger

Heineken đã chào mua cổ phần còn lại của Asia Pacific Breweries (APB), công ty bia Tiger mà họ đã nắm sở hữu.

Đơn chào mua 5.1 tỉ đôla Singapore (4.1 tỉ đôla) là cổ phần do Fraser và Neave (F&N), công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore, sở hữu.

Đơn chào mua được đưa ra sau khi công ty bia lớn nhất Thái Lan, ThaiBev, chào mua cổ phần tại F&N và Asia Pacific Breweries.

Các công ty bia hiện đang hoán chuyển cổ phần tại thị trường phát triển nhanh tại châu Á.

'Chương mới'

"Chúng tôi đánh giá cao liên kết với F&N đã có lịch sử tới tám thập niên, tuy nhiên do những thay đổi tại F&N và APB, cơ sở để hợp tác đã thay đổi", Tổng Giám đốc Heineken Jean-Francoi van Boxmeer cho biết.

Ông nói thêm rằng công ty Heineken đang kỳ vọng "chương mới trong kinh doanh tại châu Á".

Heineken sẽ chào mua 50 đôla Singapore/cổ phiếu, công ty bia hàng đầu thế giới nói trong một thông cáo.

Các nhà phân tích nói bước đi này cho thấy sự quan tâm của Heineken trong vùng, và tham vọng mở rộng kế hoạch kinh doanh của công ty bia này.

Heineken hiện đang năm 42% cổ phần công ty Asia Pacific Breweries, hay APB, trong khi F&N nắm 40% cổ phần.

Heineken cũng sở hữu 9.5% cổ phần trực tiếp tại APB.

Công ty đối thủ Kirin, từ Nhật nắm gần 15% cổ phần trong công ty F&N.