Xuất khẩu Singapore vào Á châu tăng

Cập nhật: 17:57 GMT - thứ sáu, 17 tháng 8, 2012

Các sản phẩm y tế là mặt hàng chính thúc đẩy doanh số xuất khẩu của Singapore.

Xuất khẩu của Singapore, không tính phần dầu khí, tăng vọt trong tháng Bảy do nhu cầu cao từ vùng Á châu, bù đắp cho việc suy giảm xuất hàng sang các nước phương Tây.

Xuất khẩu tăng 5,8% so với một năm trước đó nhờ vào việc xuất hàng sang Trung Quốc, Hong Kong, Nam Hàn và Đài Loan.

Tuy nhiên, doanh số xuất khẩu tới Hoa Kỳ và khối eurozone giảm giữa lúc các khu vực này vẫn đang gặp khó khăn kinh tế.

Giới phân tích nói các lô hàng, bao gồm cả hàng điện tử và thuốc y tế, có thể sẽ bị giảm bớt trong những tháng tới.

"Vấn đề là tình hình ở Mỹ vẫn chưa thật đảm bảo khả quan và chúng tôi cho rằng tình trạng suy thoái ở Âu châu có lẽ sẽ còn trầm trọng nữa," Chua Hak Bin, kinh tế gia tại ngân hàng Bank of America Merrill Lynch nhận xét.

Nếu không tính đến dầu khí thì các mặt hàng xuất khẩu chính của Singapore gồm hàng điện tử, các sản phẩm hóa dầu và y tế.

Lượng xuất khẩu hàng điện tử tăng 2% so với một năm trước, còn doanh số xuất sản phẩm hóa dầu tăng 11,6%.

Selena Ling, người đứng đầu bộ phận ngân khố và nghiên cứu của ngân hàng OCBC nói rằng tuy mức tăng trưởng trong các lĩnh vực như hàng điện tử không phải là cao, nhưng "có vẻ tương đối ổn định".

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.