Trung Quốc tìm kiếm FDI mới

Cập nhật: 17:01 GMT - thứ hai, 12 tháng 11, 2012
Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc đang tìm cách thúc đẩy làn sóng tăng trưởng mới

Trung Quốc mở rộng thêm đường cho giới đầu tư vào thị trường tài chính của nước này trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ nước này nói sẽ tăng hạn ngạch 'Những Nhà Đầu tư Nước ngoài đạt tiêu chuẩn' (QFII) khi đạt đến định mức hiện tại (80 tỷ đôla).

Đây là tăng hạn ngạch này thứ hai trong năm nay.

Nước này cũng cho biết sẽ tăng hạn ngạch đối với các nhà đầu tư sử dụng vốn bằng đồng Nhân dân tệ được kiếm ở nước ngoài tại các thị trường Trung Quốc.

Ông Guo Shuqing, Chủ tịch Ủy ban điều hành chứng khoán Trung Quốc nói bộ phận này đã đạt được thỏa thuận với Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Cơ quan Quản lý Ngoại hối Trung Quốc để tăng hạn ngạch QFII.

"Nếu như mức 80 tỷ đôla bị vượt qua, chắc chắn chúng tôi sẽ mở rộng thêm," ông Guo nói với hãng thông tấn Reuters.

Ngoài ra, để thu hút thêm đầu tư nước ngoài, ông Gou nói ủy ban của ông đang bàn bạc về việc tăng hạn ngạch đầu tư riêng lẻ đối với từng QFII.

"Chúng tôi sẽ xem xét từng tổ chức trên các cơ sở khác nhau."

"Đối với các nhà đầu tư lớn, trong quá khứ chúng tôi đã cho phép đầu tư tối đa 1 tỷ đôla. Bây giờ chúng tôi sẽ ở rộng đến 2 tỷ đôla, 3 tỷ đôla, thậm chí là 5 tỷ đôla," ông nói.

Ông Gou cũng nói thêm Trung Quốc đang xem xét việc gia hạn thời gian miễn thuế với các QFII.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.