Sacombank lấy cổ phần sếp cũ trừ nợ

Image caption Khoản 80 triệu cổ phần STB sẽ được dùng để trừ vào các khoản vay, đầu tư trái phiếu và phải thu khác

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã STB) công bố đã phong tỏa gần 80 triệu cổ phần STB của ông Đặng Văn Thành và Đặng Hồng Anh để làm tài sản siết nợ, theo báo cáo tài chính năm 2012 vừa được ngân hàng này công bố.

Khối tài khoản lưu ký tại Chứng khoán Sacombank này sẽ được dùng để trừ vào các khoản vay, đầu tư trái phiếu và phải thu khác với tổng giá trị thỏa thuận gần 1600 tỷ đồng.

Các cổ phiếu này được phân loại là tài sản siết nợ trong các báo cáo tài chính cho năm 2012 và đã được hai người nói trên ủy quyền cho ngân hàng.

Trong báo cáo, bên kiểm toán, PricewaterhouseCoopers (PWC) cho biết Sacombank đã ký thỏa thuận với ông Đặng Văn Thành và Đặng Hồng Anh vào ngày 5/12 năm ngoái.

"Theo thỏa thuận này, Ngân hàng đồng ý sử dụng khoản sở hữu vốn trong Ngân hàng tương đương 7,435% của ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh để cấn trừ vào các khoản cho vay, đầu tư trái phiếu và phải thu khác với tổng giá trị thỏa thuận là 1.596.853 triệu đồng," giải trình của PWC viết.

"Theo đó, các cổ phiếu này được phân loại là tài sản siết nợ trong các báo cáo tài chính cho năm kết thức ngày 31/2/2012 của ngân hàng theo giá trị là 1.596.853 triệu đồng."

"Trong trường hợp này, ngân hàng đã sử dụng cổ phiếu của chính ngân hàng làm tài sản siết nợ."

Sacombank cho biết đã thông báo cho Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về thỏa thuận cấn trừ này, đồng thời có kế hoạch xử lý tài sản siết nợ này chậm nhất đến ngày 31/5/2013.

Các khoản cấn trừ nợ bao gồm 678 tỷ đồng tại Sacomreal; 329 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu Sacomreal; 192 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu Thành Thành Công; 148 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu công ty Đặng Huỳnh; 59 tỷ đồng cho vay công ty Thành Ngọc, 172 tỷ đồng từ Công ty Tín Việt.

Thua lỗ lớn

Image caption Sacombank gần đây báo lỗ lớn trong thời điểm cha con ông Đặng Văn Thành rời ghế lãnh đạo ngân hàng

Theo báo cáo vừa được đưa ra, trong năm 2012, tổng nợ phải trả của Sacombank ở mức trên 137 nghìn tỷ đồng, cao hơn mức trên 125 nghìn tỷ đồng năm 2011.

Trong tháng Hai năm nay, Sacombank thông báo lỗ sau thuế riêng trong quý bốn năm 2012 ở mức âm 871 tỷ đồng, kéo lợi nhuận năm 2012 xuống còn 1.366 tỷ đồng, bằng 35,8% năm 2011.

Trong khi đó, đến cuối năm 2012, khối lượng nợ xấu của Sacombank đã tới ngưỡng 1.824 tỷ đồng, chiếm 1,89% tổng dư nợ, tăng gấp bốn lần so với năm 2011.

Vào ngày 25/2, do khoản lỗ lũy kế năm 2012 khoảng 1.678 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ, cổ phiếu SBS của Chứng khoán Sacombank đã phải hủy niêm yết bắt buộc và phải rời sàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, hồi tháng Một, Sacombank và Eximbank đã công bố các nội dung hợp tác giữa hai ngân hàng, trong đó có việc nghiên cứu sáp nhập trong vòng từ 3 đến 5 năm tới.

Eximbank hiện đầu tư và nắm tỷ lệ sở hữu 9,73% tại Sacombank.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Sacombank cũng đã có nhiều thay đổi trong cơ cấu Hội đồng Quản trị, trong đó có đại diện từ Eximbank sang - ông Phạm Hữu Phú, hiện đã giữ vị trí Chủ tịch Sacombank.

Tin liên quan