Ba người Mỹ nhận giải Nobel kinh tế

Image caption Ba nhà nghiên cứu có các công trình riêng rẽ

Giải Nobel kinh tế 2013 được trao cho ba công dân Mỹ, Eugene Fama, Lars Peter Hansen và Robert Shiller.

Ủy ban trao giải nói phần thưởng là cho công trình nghiên cứu thực nghiệm về giá tài sản của ba người này.

Ủy ban cho biết công trình nghiên cứu riêng biệt của bộ ba đã "đặt nền móng cho sự hiểu biết hiện tại của giá tài sản".

Giá trị giải thưởng 8 triệu krona Thụy Điển (1.2 triệu đôla) , sẽ được chia đều cho ba người đoạt giải.

Eugene Fama từ Đại học Chicago được khen ngợi vì chứng minh được rằng giá cổ phiếu là cực kỳ khó dự đoán về ngắn hạn.

Ủy ban cho biết những phát hiện của ông Fama đã có "một tác động sâu rộng" cho những nghiên cứu sau này , và cũng có thể thay đổi thói quen thị trường .

Lars Peter Hansen, cũng từ Đại học Chicago, đã được nhận giải thưởng vì đã hình thành một phương pháp thống kê mà đã có thể kiểm tra lý thuyết về định giá tài sản .

Robert Shiller, từ Đại học Yale, cũng nằm trong danh sách được trao giải vì những phát hiện cho thập niên 1980 rằng giá cổ phiếu biến động nhiều hơn so với cổ tức của công ty.

Ông nói với chương trình Radio 4 của BBC rằng là giải thưởng thực sự gây bất ngờ.

"Có bạn bè tôi nói là tôi được nhận giải nhưng tôi không tin," ông nói.

Giáo sư Shiller được biết đến với công trình nghiên cứu về bong bóng tài chính theo đó ông xem đây là một loại bệnh dịch xã hội, có nghĩa là bong bóng có khả năng tái diễn .

Ngoài giải Nobel kinh tế, Ủy ban Trao giải đã công bố tại tất cả sáu của giải thưởng hàng năm của họ vào năm 2013, gồm cả năm giải thưởng khác cho y học, hóa học, vật lý, văn học và hòa bình trong năm đã công bố.

Tin liên quan