Moody's nâng tín nhiệm VN

Bản quyền hình ảnh Getty

Tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s đã tăng một bậc tín nhiệm với Việt Nam từ mức B2 lên mức B1 và mức triển vọng được đánh giá là “ổn định”.

Công bố hôm 29/7, Moody’s nói mức B1 “phản ánh triển vọng kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, mà sẽ giúp cho việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và khả năng trả nợ nước ngoài của quốc gia”.

Mức trần tín nhiệm đối với trái phiếu dài hạn phát hành bằng đồng ngoại tệ của Việt Nam cũng được nâng từ mức B1 lên mức Ba2.

Mức trần tín nhiệm đối với tiền gửi ngoại tệ dài hạn được nâng từ mức B3 lên mức B2.

Bộ Tài chính Việt Nam, trong một thông cáo phát đi cùng ngày, nói việc nâng xếp hạng của Moody’s “có ý nghĩa tích cực, tạo sự tin cậy hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài đồng thời nâng cao uy tín của quốc gia”.

Tin liên quan