VN 'giảm một nửa ngân hàng sở hữu chéo'

Bản quyền hình ảnh Reuters

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình nói hiện chỉ còn 3 cặp ngân hàng thương mại tồn tại sở hữu chéo.

Báo cáo gửi Quốc hội nói tính đến cuối năm 2014 chỉ còn 3 cặp ngân hàng thương mại cổ phần có sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau, giảm 3 cặp so với năm 2012.

Vấn đề sở hữu chéo, cùng với nợ xấu, được xem là thách thức chính trong cải tổ hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Ông Bình cho rằng sở hữu chéo đã được đẩy lùi.

Ông cũng nói sau hơn ba năm triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống, số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã giảm đi 14, trong đó 7 đơn vị được giảm thông qua hợp nhất, sáp nhập, giải thể.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bày tỏ hy vọng đến cuối 2015, Việt Nam sẽ có một, hai ngân hàng thương mại có quy mô và trình độ tương đương với các ngân hàng trong khu vực.

Tin liên quan