Cập nhật: 14:03 GMT - thứ ba, 16 tháng 3, 2010

Facebook gỡ bỏ phần mềm theo dõi

Facebook cho biết đang "tìm mọi cách vô hiệu hóa" các phần mềm nói rằng cho phép người sử dụng biết ai đã đọc thông tin cá nhân của họ.

Công ty cũng xác nhận các phần mềm đó bây giờ không hoạt động và không cho phép xem các thông tin cá nhân.

Trong những ngày qua các phần mềm tiếng Anh gọi là "stalker apps" đã xuất hiện trên Facebook.

Người sử dụng đã giúp phát tán khi cài đặt các phần mềm theo dõi này.

Trong số phần mềm Facebook đã vô hiệu hóa có "Stalker Check", và "Who has visited my profile" vốn nói rằng có thể cho biết ai trong số bạn bè thường xuyên vào trang của mình.

Facebook đưa ra tuyên cáo: "Đừng tin vào những phần mềm nói rằng có thể cho biết ai đã xem thông tin cá nhân hay hình ảnh của bạn. Chúng không thể."

Hầu hết các phần mềm theo dõi này được thiết kế để kiếm tiền bằng cách buộc người sử dụng phải xem quảng cáo kèm theo.

Tuy vậy vẫn còn nguy cơ người sử dụng bị dẫn đến những website có chứa virút hoặc các phần mềm ác ý.

Chuyện này một lần nữa dấy lên câu hỏi về tiến trình Facebook sử dụng để duyệt các phần mềm, giống như hệ thống của Apple (Apple's App Store).

Trả lời chương trình Newsbeat hồi tháng Ba năm 2009, người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, bác bỏ ý tưởng đó.

Ông nói: "Thỉnh thoảng có những phần mềm người ta không thích.

"Chủ trương của chúng tôi là có một hệ thống mở để mọi người đều có thể tham gia nói chung là tốt hơn."

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.