Chiếu phim tài liệu thể nghiệm ở Hà Nội

Image caption 10 phim của các học viên sẽ được giới thiệu

Viện Goethe ở Hà Nội tổ chức buổi chiếu phim đầu tiên giới thiệu phim tài liệu ngắn của những người được họ đào tạo trong năm đầu tiên.

10 phim, có thời lượng từ 6 đến 17 phút, là thành quả của các học viên tại DOCLAB, trung tâm thử nghiệm về phim tài liệu và nghệ thuật video nằm tại Viện Goethe, Hà Nội.

Trung tâm này hoạt động từ cuối năm 2009, và đến nay đã thực hiện được ba khóa học miễn phí dành cho những người muốn tự dựng phim tài liệu cá nhân ngắn của mình.

Theo DOCLAB, mục đích của họ là giúp những người yêu thích nghệ thuật phim và video có thể thử nghiệm các cách kể chuyện mới, và kết nối với những nhà làm phim ở bên ngoài.

Những người quản lý trung tâm hầu hết là những người trẻ đã du học nước ngoài và trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật.

Tin liên quan