Tuyết rơi dày kỷ lục ở Bắc Kinh

Các trường học tại thủ đô của Trung Quốc phải đóng cửa, còn các chuyến bay bị hủy do tuyết rơi dày chưa từng có kể từ năm 1951 trở lại đây.

Nghe toàn bài

Thousands were left stranded for a second day after the cold weather brought severe disruption to transport across the country.

Some 30 highways have closed in the north of China and in Beijing the city's Capital airport saw 90% of flights cancelled or delayed on Sunday. By early Monday, around 40% of flights had been disrupted.

In some parts of Beijing, 33cm of snow fell, the heaviest in more than half a century. Volunteers have taken to the streets with snow-shovels to clear the drifts. School children saw their new year holiday extended by the severe weather. Here and in neighbouring Tianjin they were given the day off.

More snow is expected across the north of China, although Beijing is expected to remain clear, but temperatures in the capital, already at minus 14, could drop even further.

Nghe các từ

left stranded bị kẹt khi đang di, không thể tiếp tục chuyến đi, cũng không thể quay trở về

severe disruption bị gián đoạn nặng nề, gây ảnh hưởng nặng tới các dịch vụ thông thường như đường phố bị đóng, các tuyến tàu xe, các chuyến bay bị tạm ngưng hoặc giảm bớt

Some khoảng, quãng chừng

Volunteers các tình nguyện viên

snow-shovels xẻng xúc tuyết

the drifts những đống tuyết đổ xuống

extended kéo dài thêm, lâu thêm

could drop even further có thể còn xuống thấp hơn nữa