Tây Ban Nha biểu tình phản đối môn đấu bò

Một cuộc biểu tình nhỏ với sự tham dự của chừng 1.000 người đã diễn ra tại Madrid, kêu gọi chấm dứt môn đấu bò tại Tây Ban Nha. Nhiều người coi đây là trò vô cùng man rợ, nhưng một số người khác lại coi đó là một phần quan trọng trong nền văn hóa nước này.

Nghe toàn bài

Carrying banners reading 'Abolish bullfighting' and comments disparaging bullfighters, the coalition of animal rights activists and ecologists gathered in Madrid's central Puerta del Sol square. The Madrid regional government's decision to officially declare the sport part of Spain's cultural heritage has intensified opposition:

Male protestor (voice of translator):

"I feel very ashamed. I feel ashamed of being Spanish when I hear of these crimes, and people say this torture is culture. For me it is savage, more appropriate to other centuries."

The centuries-old spectacle, whose ritual includes implanting barbed sticks into the bull before a matador kills it with a sword, draws thousands to the country's bullrings and matadors receive celebrity media coverage. Many Spaniards reject accusations of cruelty:

Madrid resident (in Spanish)

This Madrid resident insists those who want to watch bullfighting should be allowed to continue doing so as it's part of the nation's culture.

But support for bullfighting varies across the country, with parliament in the autonomous Catalan region recently debating a possible ban, and a vote there on the issue is expected soon.

In Spain's Canary Islands, the sport is already outlawed.

Sean Fanning, BBC News

Nghe các từ

banners các tấm biểu ngữ, thường được làm trên vải hoặc giấy bìa cứng

disparaging gièm pha, chỉ trích, coi thường, nhận xét một cách tiêu cực

a coalition liên minh, một nhóm gồm người từ các tổ chức chính trị xã hội khác nhau nhưng cùng muốn đạt được chung mục đích

ecologists các nhà sinh thái học, hoạt động nhằm bảo vệ sự cân bằng giữa con người với động thực vật, không gây hại cho môi trường sống xung quanh

ashamed xấu hổ, cảm thấy có lỗi

the centuries-old spectacle buổi trình diễn lạ lùng trước công chúng, đã được thực hiện từ hàng trăm năm nay

implanting cấy, đâm vào cơ thể

a matador võ sỹ đấu bò

bullrings sân bãi đấu bò

autonomous vùng tự trị, độc lập về mặt chính trị, tự kiểm soát, tự hoạt động