Nguy cơ bệnh dịch ở Pakistan

Lũ lụt khiến nhiều gia đình trở thành vô gia cư tại Pakistan
Image caption Lũ lụt khiến nhiều gia đình trở thành vô gia cư tại Pakistan

Liên Hiệp Quốc vừa cảnh báo rằng tới 3.5 triệu trẻ em tại Pakistan đang có nguy cơ bị bệnh tật do lũ lụt vừa qua. Họ cho biết một quỹ khẩn cấp sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ này.

Nghe toàn bài

As new areas of land in southern Pakistan succumb to the floodwaters, the UN is stepping up the urgency of its warnings about the threat from waterborne diseases.

This also follows confirmation from the UN over the weekend of the first case of cholera.

UN officials say access to vulnerable children has improved and the relief operation now has the capacity to respond; it's primarily about funding.

They say that being able to deliver more safe drinking water would make an immediate difference to saving the lives of children.

But the UN's appeal for $110 million for the water-related aspects of the relief operation has only been met to the tune of $19 million.

Phóng viên Mike Wooldridge, BBC News, tường thuật từ Islamabad.

Nghe các từ

succumb khuất phục, chịu thua, đầu hàng, trong trường hợp này có nghĩa là ngập chìm

floodwaters nước lụt,nước lũ

stepping up tăng, tăng cường

urgency tính cấp bách, áp lực phải làm ngay một việc gì

waterborne diseases bệnh tật lây truyền qua nước, do nước gây ra

confirmation khẳng định

cholera bệnh tiêu chảy

vulnerable dễ bị tổn thương, không được bảo vệ, dễ bị nguy hiểm

relief operation hoạt động cứu trợ

to the tune of tới trên dưới, tới khoảng