Cập nhật: 16:37 GMT - thứ tư, 13 tháng 10, 2010

Một tỷ người đói ăn

Khoảng một tỷ người trên thế giới không có đủ thức ăn đảm bảo sức khỏe, theo một phúc trình mới. Chỉ số Nạn đói Toàn cầu 2010 cho thấy tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn tới các căn bệnh kinh niên trên toàn cầu.

Bấm Nghe toàn bài

Despite the number of undernourished people in the world falling between 1990 and 2006, recent years have seen that number creep up, with the data from 2009 showing more than one billion hungry people. The most recent figures from 2010 suggest the number may again be falling, but this data isn't yet complete.

Twenty-nine countries - mostly in sub-Saharan Africa and South Asia - have levels of hunger described as alarming or extremely alarming. The global food price crisis and the worldwide recession have contributed to this rise, says the report. And it's children under two who are most at risk. Malnourishment at this stage harms physical and mental development and its effects are mostly irreversible, causing life long damage.

The authors argue that improving child nutrition would have the biggest effect on reducing global hunger. They estimate that child malnutrition could be cut by around a third by providing improved health care and nutrition, not only to young children, but also to mothers during pregnancy and breastfeeding.

Reducing the numbers of hungry people will also significantly improve productivity and economic development.

Ania Lichtarowicz, BBC News, London

Bấm Nghe các từ

undernourished
thiếu sinh dưỡng

creep up
từ từ tăng lên, hầu như ở mức khó nhận thấy

crisis
khủng hoảng

worldwide recession
tình trạng suy thoái toàn cầu

most at risk
dễ có nguy cơ nhất

malnourishment
tình trạng thiếu ăn, suy sinh dưỡng

irreversible
không thể đảo ngược

global hunger
nạn đói toàn cầu, con số người đang bị đói trên toàn thế giới

child malnutrition
suy dinh dưỡng ở trẻ em

productivity
sản phẩm

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.