Luật mới về đồ chơi đi kèm bữa ăn nhanh

Món ăn nhắm vào trẻ em của McDonald

San Francisco vừa thông qua một điều luật cấm các nhà hàng bán đồ ăn nhanh không được cho đồ chơi kèm với các món ăn cho trẻ em. Những người ủng hộ nói nhiều bữa ăn nhanh là rất không tốt cho sức khỏe nhưng hãng McDonald's nói luật này khiến người ta hiểu sai.

Nghe toàn bài

It could spell the end of the Happy Meal, the fast-food snack that's a hit with children at McDonald's, because it comes with a free toy. City leaders in San Francisco argued the same meals also come with too many calories and they say that has added to a situation where nearly 20% of American children are obese.

Now San Francisco has become the first major US city to ban fast-food restaurants from giving away toys with meals that don't meet nutritional guidelines. In future, you'll only get the toy if you buy a healthy snack.

The burger giant McDonald's sent senior executives to the city to oppose the measure. In a statement, the company said: ''Parents tell us it's their right and responsibility, not the government's, to make their own decisions and to choose what's right for their children.''

McDonald's, Burger King and 15 other food companies have signed up to self-regulate how they advertise food to youngsters.

Phóng viên Rajesh Mirchandani, BBC News, tường thuật.

Nghe các từ

spell the end of báo hồi kết thúc của

a hit một thứ rất được ưa chuộng, trong trường hợp này là đồ ăn rất được ưa chuộng

calories đơn vị đo lượng năng lượng trong thực phẩm

added to thêm vào với, tăng ảnh hưởng

obese béo phì

nutritional guidelines những chỉ dẫn/hướng dẫn về dinh dưỡng

burger giant công ty khổng lồ chuyên bán bánh burger (bánh mỳ kẹp thịt), một loại đồ ăn nhanh

measure biện pháp (trong trường hợp này là một luật mới)

signed up ký kết, trong trường hợp này là đồng ý tham gia, chấp nhận

self-regulate tự giám sát và kiểm soát mình