Xây sân bay thứ 2 tại Mumbai, Ấn Độ

Địa điểm sẽ xây sân bay Navi Mumbai, Ấn Độ

Kế hoạch xây dựng sân bay thứ hai tại Mumbai, Ấn Độ, vừa được phê chuẩn. Sân bay mới sẽ được xây dựng tại địa điểm cách trung tâm thành phố một giờ lái xe. Bộ trưởng Môi trường, Jairam Ramesh, quả quyết đây là một dự án thân thiện với môi trường.

Nghe toàn bài

For many years it's been a battleground between environmentalists and developers. But finally Navi or New Mumbai has officially been confirmed as the location for Mumbai's second airport. Announcing his ministry's support for the development, the Environment Minister Jairam Ramesh said authorities had already met 32 ecological conditions.

The government blocked the diversion of a local river and also sought agreement from developers that nearby mangroves will not be destroyed. But in other ways, the ministry has softened its stance.

It's given authorities the all-clear to level a 90 metre-high hill for the construction of two parallel runways. Mr Ramesh insisted that the development needed to be environmentally friendly, ecologically sound and energy efficient. Areas like Navi Mumbai, he said, had to be protected as the green lungs of India's financial capital.

Once it's completed, the authorities hope the new airport will ease air traffic congestion and entice more people to do business in the Navi Mumbai area. Local reports say the airport will take four years to build and by 2030 it will be able to handle 40 million passengers a year.

Nidhi Dutt, BBC News, Mumbai

Nghe các từ

environmentalists các nhà bảo vệ môi trường

developers các nhà xây dựng (người hoặc cơ sở kinh doanh mua đất và xây dựng để kiếm lời)

ecological conditions các điều kiện sinh thái

mangroves những cây đước

softened its stance giảm nhẹ quan điểm của mình, có quan điểm/thái độ mềm mỏng hơn, thông cảm hơn

runways các đường băng

the green lungs những lá phổi xanh, ở đây có nghĩa là các khu công viên, các khoảng trống ngoài trời giúp chống ô nhiễm

air traffic congestion tắc nghẽn không phận (do số lượng máy bay lên xuống quá đông)

entice thu hút

to handle giải quyết, trong trường hợp này là phục vụ được