Có hai giống voi khác nhau ở Châu Phi

voi
Image caption Giống voi (bush elephant) Châu Phi

Một nhóm khoa học gia vừa ấn hành báo cáo cho biết có hai giống voi khác nhau ở Châu Phi. Theo báo cáo, hai giống voi này khác biệt nhau hơn ba triệu năm và giống I nặng gần gấp đôi giống II.

Nghe toàn bài

The notion that there are two species of African elephant first emerged about a decade ago. The animals are very different in size; the savannah or bush elephants stand about a metre taller, and weigh twice as much as their forest-dwelling cousins. But whether this means they are truly different species hasn't been clear.