Cập nhật: 12:06 GMT - thứ tư, 9 tháng 3, 2011

Cầu thủ Pele nói về bóng đá thời nay

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Pele, cầu thủ bóng đá huyền thoại người Brazil vừa đến Hong Kong và gặp gỡ các thanh niên muốn trở thành cầu thủ tại đây.

Đây là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi Châu Á của ông. Kỳ này Pele đến Châu Á trong tư cách là Chủ tịch danh dự của câu lạc bộ bóng đá New York Cosmos - một câu lạc bộ của Mỹ đã trở nên nổi tiếng nhờ ông vào những năm 70.

Mục đích chuyến đi là để đánh tiếng và thu hút sự chú ý của các nhà tài trợ và các nhà đầu tư vào câu lạc bộ, nhằm chuẩn bị tham dự World Cup 2014.

Lời thoại - Transcript

Pele: I used to tease some time the players who I call as my friends. I say: 'Listen, what you get in one year now I had to play ten years to get.

They didn't love the team, they didn't love the game. They love the money because they go to the... Real Madrid, or go to Santos, or go to Arsenal, or go to Manchester. They are presented as I love Manchester. Tomorrow he goes to Madrid and he says, I love Madrid. I love Madrid. They love whoever pays a little bit more. That is dangerous for football.

They didn't love it. I talked to him. Normally, normally. It is very very difficult to stop, to retire because you love the game, you went to play. If I was him, if I was him, I will retire last year because he was in his best, he was champion. You know...

Sửa lỗi tiếng Anh của Pele

Mời bạn cùng sửa lỗi tiếng Anh của Pele nhé.

Pele: I used to tease sometimes the players who I classed as my friends. I said: 'Listen, what you get in one year now I had to play ten years to get.

They didn't love - the team - they didn't love the game, they loved the money because they go to ... Real Madrid, or go to Santos, or go to Arsenal, or go to Manchester. They are presented as, 'I love Manchester'. Tomorrow he goes to Madrid and he says, 'I love Madrid. I love Madrid'. They love whoever pays a little bit more. That is dangerous for football.

They didn't love it. I talked to him. Normally, normally. It is very very difficult to stop, to retire because you love the game, you want to play. If I was him, if I was him, I would retire last year because he was in his best, he was a champion. You know...

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.