Người Macedonia sáng tạo ra xi măng?

Image caption Có thể người Macedonia chứ không phải người Roma đã tạo ra xi măng.

Các nhà khảo cổ học vừa mới phát hiện ra một số bảo vật từ Hy Lạp cổ đại. Qua khảo sát đền đài trong khu vực này, Tiến sĩ Angeliki Kottaridi cho rằng có thể người Macedonia chứ không phải người Roma đã tạo ra xi măng.

Nghe toàn bài

The discoveries were made in a royal complex adjacent to this humble mound, which is Greece's equivalent of the pyramids.

Recent analysis of buildings here has shown that the Macedonians created cement three centuries before the Romans, who were previously credited with the invention.

At a time when Greece is teetering on the brink of bankruptcy, this discovery is extremely fortuitous. The Greeks are hoping that tourists will flock to see a building that is second-only in significance to the Parthenon in Athens.

These are exciting times in Vergina, because Dr. Kottaridi is planning soon to open one of the sealed tombs, in the hope of discovering more treasure belonging to the dynasty of Alexander the Great.

Malcolm Brabant, BBC News, Greece

Nghe từ vựng

adjacent to:

kế bên, bên cạnh

humble mound:

đồi đất, mô đất bình thường

equivalent of:

tương đương với

credited with:

được ghi nhận với (thành tích đã làm gì hoặc tạo ra sản phẩm gì đó)

teetering on the brink of:

bên bờ vực, cực kỳ gần với, gần như sắp bị

fortuitous:

may mắn

flock:

đổ xô đến, ào đến, kéo đến cả đàn

second-only in significance:

chỉ quan trọng sau (điều gì đó, người nào đó)

in the hope of:

với kỳ vọng

the dynasty:

triều đại

Tin liên quan