Cập nhật: 13:21 GMT - thứ tư, 4 tháng 5, 2011

Cách bày tỏ ý kiến của mình

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Giới thiệu - Introduction

Mời các bạn theo chân nhóm làm chương trình Học Tiếng Anh của BBC Thế giới vụ tới Góc Diễn giả tại công viên Hyde Park, London để phỏng vấn một số người dân tại Anh về tự do báo chí.

Ngày 03/05 hàng năm đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhân là ngày Tự do Báo chí Thế giới.

Các bạn hãy chú ý và học các cụm từ bổ ích giúp bày tỏ quan điểm của mình nhé.

Lời thoại - Transcript

Speaker 1:

In my view, I believe in this society we live in freedom. I can go out, I can wear what I like and I can say what I like.

Speaker 2.

As I see it without freedom we have no life.

Speaker 3.

The way I see it, freedom is being able to do what you want, where you want, say what you want, have your own opinions and not being limited by what people might think of you.

Speaker 4.

If you ask me about freedom, freedom is about being yourself. Being free to speak. Freedom of speech.

Speaker 5.

It seems to me that in the media today it's not as free as it will come across. I believe that some things are censored and that some things are exaggerated so it's not as free as it comes across to the public eye.

Từ vựng - Vocabularies

In my view:

Theo quan điểm của tôi thì

As I see it:

Như tôi thấy thì

The way I see it

Cách tôi nhìn nhận vấn đề là...

If you ask me

Nếu tôi được hỏi về ... thì ý tôi là ...

hoặc có thể dịch: Nếu bạn hỏi tôi về ... thì ý tôi là ...

It seems to me

Tôi thấy hình như là...

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.