Cập nhật: 16:05 GMT - thứ ba, 10 tháng 5, 2011

Lỗi thường gặp: Bored hay boring?

happy

Hôm nay Cath ở ban Learning English của BBC Thế giới vụ sẽ giải thích cho các bạn lỗi thường gặp của người học tiếng Anh khi sử dụng các tính từ có đuôi -ed và -ing, chẳng hạn như bored, boring hoặc excited, exciting.

Trước hết, chúng ta hãy xem các ví dụ sau:

1. My girlfriend has a very annoying habit. She's always late! I get really annoyed with her.

2. This book is so interesting. I'm really interested to find out how it ends.

3. Lots of students are confused by English grammar. It really is so confusing!

4. The trip was boring. I had no-one to talk to so I was really bored.

Giải thích:

Các bạn có thể thấy sự khác biệt giữa hai dạng tính từ này? Thông thường, các tính từ có đuôi -ed được dùng để diễn tả cảm xúc của chính mình về điều gì đó, về một tình huống nào đó (vui, buồn, chán...).

Còn tính từ có đuôi - ing thì được dùng để diễn tả tính chất của hành động do một người, một cảnh, một thứ gì đó gây ra, tạo cho bạn những cảm xúc vừa nói ở trên.

Bây giờ, để luyện tập thêm bạn hãy làm bài tập sau đây:

Practice:

Complete the sentences using the correct form: either -ing or -ed.

1. My teacher is very _______. The lessons are very _______. The subject is very_______. I'm _______! (bored/boring)

2. When we went on holiday we went skiing and snowboarding. It was so _________! (excited/exciting)

3. Are you ___________ in going to the cinema sometime? (interested/interesting)

4. I can't do my accounts. The numbers are too _________. (confused/confusing)

Lời giải cho bài tập này sẽ được cung cấp vào ngày hôm sau. Mời các bạn đón xem nhé.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.