Bà Aung San Suu Kyi gặp tân chính phủ

Cập nhật: 13:23 GMT - thứ ba, 26 tháng 7, 2011
Aung San Suu Kyi

Bà Aung San Suu Kyi (trái) gặp bộ trưởng Miến thuộc phe đối lập.

Nhà lãnh đạo vì dân chủ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi vừa gặp bộ trưởng của chính phủ đối lập được hình thành cách đây sáu tháng. Có lẽ quan trọng hơn là thời điểm của cuộc gặp này chứ không phải nội dung của nó.

Nghe Nghe toàn bài

The meeting comes a month after the government warned Aung San Suu Kyi to stop all political activities and cautioned against her travelling outside Rangoon. But Miss Suu Kyi recently went ahead with a trip to the town of Bagan and has continued to conduct interviews with international media and maintain close contact with foreign diplomats.

No agenda for the talks was made public. In fact the entire meeting was shrouded in secrecy until the very last minute. So it's not clear if this invitation to talks is a form of private reprimand or a recognition that the pro-democracy leader is still a force to be reckoned with.

But the mere fact that the government has renewed direct contact using a minister who performed the same role under the previous military leadership has raised hopes that perhaps the door to negotiation has been reopened.

It may also be relevant that the meeting is taking place immediately after a regional forum during which the American Secretary of State, Hillary Clinton, called for concrete and measurable steps towards reform in Burma.

The true test of Aung San Suu Kyi's talks with the new government will be to see if anything substantive emerges from them. Or will this meeting turn out to be another carefully choreographed piece of window dressing, much in the manner of the Burma of old.

Rachel Harvey, BBC

Nghe Nghe từ vựng

cautioned against:

cảnh báo, đe dọa không được làm điều gì đó

agenda

nghị trình cuộc họp

shrouded in secrecy

phủ đầy bí mật, với rất ít thông tin lộ ra cho công chúng biết

reprimand

quở trách, tuyên bố chính thức sự không ủng hộ với hành động của ai đó

a force to be reckoned with

một lực lượng cần phải nể mặt, công nhận một cách nghiêm túc

has raised hopes

đã làm người ta hy vọng, tin tưởng vào điều gì đó tích cực sẽ xảy ra

the door to negotiation

cánh cửa đàm phán, ý chỉ cơ hội để thực hiện các cuộc thảo luận có ý nghĩa

concrete and measurable steps

hành động, các bước đi chắc chắn có thể dẫn đến thay đổi thật sự

substantive

có ý nghĩa

carefully choreographed piece of window dressing

một cơ hội tuyên truyền theo đó trên bề mặt có vẻ như tiến bộ đang diễn ra nhưng trên thực tế thì không có gì thay đổi cả.


Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.