Hỏa thiêu ngà voi Châu Phi

Cập nhật: 12:12 GMT - thứ năm, 28 tháng 7, 2011

Media Player

40.000 ngà voi Châu Phi đã bị đốt để cảnh báo về nạn săn bắt trộm thú rừng.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

contraband:

lậu, lậu thuế, buôn lậu

torched:

bị thiêu hủy, bị đốt

seized:

bị tịch thu, bị thu giữ

traced:

bị truy về

poaching:

nạn săn bắt trộm, tệ buôn lậu thú rừng

Bài khóa - Transcript

Five tonnes of contraband ivory has been torched in a ceremony in Kenya.

It was seized in Singapore nearly 10 years ago and traced back to Africa by DNA tests.

Its destruction follows an agreement in May by Malawi, Tanzania and Kenya to fight poaching.

Some 335 tusks and more than 40,000 ivory carvings, together worth 16 million dollars, went up in smoke.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng một trong những từ, cụm từ sau đây để điền vào chỗ trống của các câu sau. Xin lưu ý là có thể bạn cần phải thay đổi dạng từ được chọn để hoàn thành câu cho đúng.

contraband / torched / seized / traced / poaching

1. Motorists who refuse to pay their court fines could have their vehicles ______________ or clamped under new proposals.

2. "Drug traffickers are always trying novel ways to conceal their ______________," ICE agent Claude Arnold said. "But cocaine camouflaged as Easter candy is one of the more unusual tactics we've come across."

3. For example, many modern environmental problems can be ______________ to 19th Century attitudes towards nature, Ms Perry said.

4. Rhino populations in Africa are facing the "worst ______________ crisis for decades," say conservationists. Over the past three years, gangs are said to have killed more than 800 rhinos for their horns …

5. Police say about 10 vehicles were ________________ in Dhaka in overnight violence, with at least eight people being given jail sentences by mobile courts on charges of damaging public property.

Bài giải - Answers

1. Motorists who refuse to pay their court fines could have their vehicles seized or clamped under new proposals.

2. "Drug traffickers are always trying novel ways to conceal their contraband," ICE agent Claude Arnold said. "But cocaine camouflaged as Easter candy is one of the more unusual tactics we've come across."

3. For example, many modern environmental problems can be traced to 19th Century attitudes towards nature, Ms Perry said.

4. Rhino populations in Africa are facing the "worst poaching crisis for decades," say conservationists. Over the past three years, gangs are said to have killed more than 800 rhinos for their horns …

5. Police say about 10 vehicles were torched in Dhaka in overnight violence, with at least eight people being given jail sentences by mobile courts on charges of damaging public property.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.