Người TQ thương tiếc Steve Jobs

Cập nhật: 15:06 GMT - thứ hai, 10 tháng 10, 2011
Steve Jobs, người đồng sáng lập Apple

Những người hâm mộ Apple tại Trung Quốc bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của người đồng sáng lập công ty này, ông Steve Jobs.

Tường thuật của phóng viên BBC Martin Patience, từ Bắc Kinh.

Bấm Nghe toàn bài

At Beijing's flagship Apple Store they switched off the company's famous icon at midday. It was a tribute to Steve Jobs the visionary who had created a truly global brand. Flowers were laid at the entrance of the store. Some came to shop but others are gathered to pay tribute.

Speaker 1
"I just found out this morning from the news that Mr Jobs has passed away, so this is why I came here. I wanted to buy some flowers myself but I couldn't find where."

Speaker 2
"I'm kind of a diehard fan of Apple. It's really really sad to see that Steve Jobs passed away. This man I think really influenced the way I think, the way I observe the world. I really can't say how grateful I am to him."

Many Apple products are made in China. But unlike other western brands Apple is a household name here. Its iPhones and iPads are snapped up by the growing middle class. More than 35 million Chinese internet users also tweeted about his death.

Steve Jobs was a man who was idolised around the globe and many here say his vision helped connect the world.

Bấm Nghe các từ

flagship

đầu đàn, hàng đầu, nổi bật nhất

a tribute

một việc làm/hành động để bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ

visionary

có tầm nhìn, viễn kiến

to pay tribute to

lên tiếng ca ngợi (thường với người đã qua đời), bày tỏ sự thương tiếc,

passed away

qua đời

a diehard fan of

một người hâm mộ kiên tâm

a household name

một người hay sản phẩm bàn dân thiên hạ ai cũng biết đến

snapped up by

ở đây có nghĩa là được mua rất nhiều và rất nhanh bởi

tweeted

đăng tin trên mạng xã hội Twitter

idolised

thần tượng hóa, được ngưỡng mộ như thần tượng

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.