SEA Game 26 khai mạc tại Indonesia

Cập nhật: 13:18 GMT - chủ nhật, 13 tháng 11, 2011
SEA Game 26

SEA Game 26 được khai mạc hôm thứ Sáu tại Indonesia.

SEA Game 26 khai mạc tại thành phố Palembang của Indonesian hôm thứ Sáu vào khi đang có nhiều cáo giác về tình trạng tham nhũng.

Phóng viên BBC, Karishma Vaswani, tường thuật.

Bấm Nghe toàn bài

On the surface the sporting venues in Palembang look grand. But look a little closer, and you'll see that organisers are still trying to get things ready in time.

The roads are filled with dust, because of the unfinished work. Even the road signs need some fixing.

Allegations of graft have marred the Games from the start. Mohammad Nazaruddin, a senior politician from Indonesia's ruling party has been accused of taking bribes worth millions for awarding contracts to build the athletes' rooms. He's consistently denied the allegations but the scandal has cast an ugly shadow on the event.

Organisers admit the corruption scandal has impacted Palembang's ability to host a successful Games. But officials say this is the best they can do, and are optimistic Indonesia will deliver on time.

This is the first time Indonesia is hosting an event of this scale outside the capital city Jakarta. Hosting the games is a huge matter of pride for the local people in Palembang and for Indonesians around the archipelago.

But the event has been tainted by the all too familiar smear of Indonesian corruption.

Bấm Nghe các từ

Từ vựng

on the surface

bề ngoài, nhìn thoáng qua

graft

ăn hối lộ (sử dụng quyền lực và ảnh hưởng chính trị một cách thiếu trung thực để kiếm tiền)

marred

đã làm hỏng, làm hại

awarding contracts

quyết định giao các hợp động

consistently denied the allegations

luôn bác bỏ những cáo giác đó

has cast an ugly shadow on the event

làm cho sự kiện này bị nhìn nhận một cách tiêu cực

impacted

ảnh hưởng (trong trường hợp này là ảnh hưởng tiêu cực)

of this scale

ở mức độ, tầm cỡ, phạm vi này

the archipelago

quần đảo

tainted by

bị bôi nhọ, bị làm ô uế

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.