Bằng chứng có nước trên vệ tinh Sao Mộc

Cập nhật: 14:42 GMT - thứ bảy, 19 tháng 11, 2011
Vệ tinh của Sao Mộc

Các khoa học gia tìm thấy bằng chứng có nước trên Europa, vệ tinh của Sao Mộc

Các khoa học gia nghiên cứu hệ mặt trời cho biết họ tìm thấy bằng chứng rõ ràng nhất từ trước tới nay là có nước trên Sao Mộc.

Phóng viên BBC, Daniel Griffiths, tường thuật.

Bấm Nghe toàn bài

What secrets lie beneath the icy surfaces of Europa? Scientists say they may have found the best evidence yet for water on Jupiter's frozen moon.

They suspect that a vast ocean lies beneath the thick crust of ice. Any liquid water could represent a potential habitat for life. The scientists analysed images collected by the Galileo spacecraft launched in 1989. They've also based their findings on observations of similar icy terrains on Earth.

Analysis of Europe's surface suggests plumes of warmer water well up beneath its icy shell, melting and fracturing the outer layers.

Much more work is needed to confirm their theories but scientists are excited.

The US and Europe are working on more missions to Europa and Jupiter's other moons. They hope to launch them either late this decade or early in the 2020s. Only then might we really know what lies beneath those icy wastes.

Bấm Nghe các từ

Từ vựng

icy surfaces

bề mặt bị đóng băng, phủ băng giá

evidence

bằng chứng

thick crust

lớp vỏ bọc rất dày bên ngoài

analysed

đã phân tích, nghiên cứu

findings

những tìm kiếm, phát hiện, hay các kết luận

terrains

địa hình, lãnh thổ

plumes (of water)

các cột (nước)

fracturing

làm rạn vỡ

outer layers

các lớp vỏ bọc bên ngoài

icy wastes

những vùng đất hoang băng giá rộng lớn

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.