Kỷ niệm 100 năm chinh phục Nam Cực

Cập nhật: 14:19 GMT - thứ hai, 19 tháng 12, 2011
Thủ tướng Na Uy tới Nam Cực

Thủ tướng Na Uy tới Nam Cực kỷ niệm 100 năm lần đầu tiên con người chinh phục vùng đát cực nam này

Thủ tướng Na Uy cùng vài trăm khoa học gia và các nhà thám hiểm đã tụ hội về South Pole - điểm Cực Nam để kỷ niệm 10 năm ngày nhà thám hiểm người Na Uy, Roald Amundsen, người lần đầu tiên đã thành công trong chuyến đi thám hiểm tới điểm cực nam của trái đất.

Phóng viên BBC, Neil Bowdler, tường thuật.

Bấm Nghe toàn bài

The sound of skis on snow as a group of Norwegians take the final few steps to the southern pole. Not everyone could make it - bad weather had delayed some of those trying to cross the ice and others resorted to planes to make the centenary celebrations.

Amundsen and four other men were the first to reach the southern tip of the planet on December 14th 1911, using sledges, dogs and skis. The Norwegian prime minister Jens Stoltenberg, who arrived by plane ahead of the celebrations, said the 1911 expedition was "one of the most outstanding achievements of mankind", and helped to form his country's national identity.

He also paid tribute to the ill-fated British team led by Robert Scott who Amundsen beat to the pole. They had shown "courage and determination", he said, "in reaching one of the most inhospitable places on earth", and had paid the "ultimate price" after they died on the return journey.

Bấm Nghe các từ

Từ vựng

resorted to

tìm tới, sử dụng (vì không có lựa chọn nào khác)

sledges

xe trượt tuyết

outstanding achievements

những thành quả nổi bật, xuất sắc, xuất chúng,

national identity

bản sắc dân tộc

ill-fated

(có tính) định mệnh, rủi rỏ, không may mắn

beat to

đánh bại

courage

lòng can đảm

determination

(sự) quyết tâm

inhospitable places

những nơi rất khó sống

the "ultimate price"

cái giá tối hậu phải trả - ở đây có nghĩa là cái chết

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.