Phát hiện 208 loài sinh vật mới ở Mekong

Cập nhật: 14:39 GMT - thứ sáu, 23 tháng 12, 2011
Loài thằn lằn tìm thấy tại vùng sông Mekong

Loài thằn lằn có thể tự nhân giống mà không cần con đực tìm thấy tại vùng Mekong

208 loài động vật và cây cỏ mới vừa được xác định tại vùng sông Mekong ở Đông Nam Á trong năm ngoái. Những sinh vật mới này được nhấn mạnh trong một bản phúc trình của tổ chức WWF - Quỹ động vật hoang dã. Họ cảnh báo rằng khu vực này đang bị đe dọa do tình trạng phát triển nhanh.

Phóng viên BBC, Rachel Harvey, tường thuật.

Bấm Nghe toàn bài

Carnivorous plants capable of consuming a small rat; a female only lizard that reproduces by cloning; a psychedelic blue, orange and yellow gecko and 25 species of fish are among the new discoveries made in the Greater Mekong region last year. WWF says the latest star in the wildlife pantheon is probably the newly identified snub-nosed monkey, which has an apparent aversion to wet weather.

WWF says the region is a treasure trove of biodiversity. But with the economies of South East Asia growing rapidly, pressure is mounting on land and resources putting natural habitats at risk.

WWF is calling on the countries of the Greater Mekong, which are due to meet in Burma this month, to put conservation and sustainability at the heart of their plans for development.

Bấm Nghe các từ

Từ vựng

carnivorous plants
các loài cây ăn sâu bọ

lizard

con thằn lằn

the wildlife pantheon

thế giới những loài động vật hoang dã quan trọng

aversion

(sự) không ưa thích, ghét một cái gì đó

a treasure trove of biodiversity

một kho báu đa dạng sinh học

pressure is mounting

áp lực ngày càng gia tăng

resources

nguồn lực, tài nguyên

natural habitats

môi trường (sống) tự nhiên

conservation

(việc) bảo tồn

sustainability

(sự) bền vững

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.