Quán bar thân thiện với chó

Cập nhật: 12:05 GMT - thứ năm, 5 tháng 1, 2012

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Chủ quán biến nhà hàng thành nơi chào đón cả chủ lẫn chó tới ăn uống để thu hút khách tại London.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

landlord (owner of a property)

chủ nhà cho thuê

barking mad (insane)

điên, điên rồ

dog-friendly (describes somewhere where dogs are welcome)

thân thiện, cởi mở, chào đón chó

beverages (drinks)

đồ uống

go down a treat (go very well, is very successful)

rất được ưa chuộng

Bài khóa - Transcript

Some may think the landlord of this London pub is barking mad.

But in hard economic times, the Mucky Pup is succeeding in attracting customers when others are failing.

They've turned it into a dog-friendly diner and cocktail bar.

The combination of interesting beverages and fine dining is going down a treat with local dogs and their owners alike.

Bản dịch - Translation

Một số người có thể cho rằng chủ quán bia này tại London thật là điên rồ.

Nhưng vào thời điểm kinh tế khó khăn, quán Mucky Pup đang thành công trong việc thu hút khách trong khi những quán khác không làm được điều đó.

Họ đã biến quán thành một nhà hàng bán đồ ăn và đồ uống luôn thân thiện chào đón các con chó.

Sự kết hợp giữa các món đồ uống thú vị và bữa ăn ngon là điều đang rất được ưa chuộng với các cô chú chó ở địa phương và cả chủ của chúng.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

landlord/ barking mad/ dog-friendly/ beverages/ a treat


1. Dr Jenny Carwile, lead author of the latest study at the Harvard School of Public Health, said: "We've known for a while that drinking __________ that have been stored in certain hard plastics can increase the amount of BPA in your body."


2. Historic monument agency Cadw, said it hoped the __________ policy would "increase everyone's, including pets', enjoyment" of heritage sites.

3. Last week, John Cridland, director general of the CBI business group, said any plans for a quick ring-fencing of commercial banking were "__________".

4. "I went onto the internet and researched it. I found out there was a drug called Propecia, and soon enough I started buying that and it worked __________."

5. Punch, which has 311 leased pubs in Scotland, has told __________ they should look to alternative lager suppliers.


Giải đáp - Answers

1. Dr Jenny Carwile, lead author of the latest study at the Harvard School of Public Health, said: "We've known for a while that drinking beverages that have been stored in certain hard plastics can increase the amount of BPA in your body."

Source: Bấm Eating canned soup 'poses a chemical risk'

2. Historic monument agency Cadw, said it hoped the dog-friendly policy would "increase everyone's, including pets', enjoyment" of heritage sites.

Source: Bấm Ancient sites take lead over dogs

3. Last week, John Cridland, director general of the CBI business group, said any plans for a quick ring-fencing of commercial banking were "barking mad".

Source: Bấm Banking reform would cut growth, warns Item Club

4. "I went onto the internet and researched it. I found out there was a drug called Propecia, and soon enough I started buying that and it worked a treat."

Source: Bấm Baldness drug Propecia 'risking men's sexual health'

5. Punch, which has 311 leased pubs in Scotland, has told landlords they should look to alternative lager suppliers.

Source: Bấm Pub chain warns of rising prices

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.