Trường thể thao Nga chuẩn bị cho Olympic

Cập nhật: 16:40 GMT - thứ ba, 3 tháng 1, 2012

Media Player

Vận động viên Anh, Matthew Pinsent, tới Học viện Olympic Ekateringburg của Nga xem việc chuẩn bị cho Thế vận hội 2012 tại London.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lời thoại chương trình - Transcript

Hi I'm Natalie and welcome to Talking Sport.

Today we are hearing about a Russian sports school and learning the phrases hard work and what it takes.

Russia is known for doing well in the Olympic games and in the last Olympics they won 72 medals!

So what makes Russia so successful?

Well, it could be to do with their sports schools.

British Olympic medallist, Matthew Pinsent went to visit one of these sports schools. Let's hear from him.

Listen for the phrases hard work and what it takes.

Clip

This is Alen. At 15 he has just started his first term at Ekateringburg's Olympic academy. It is a school with just one aim – producing Olympic gold medallists. And hard work is what it takes to graduate from this school. There are 340 students here in 42 Olympic sports both summer and winter.

Natalie

Listen again for the phrases hard work and what it takes.

Clip

This is Alen. At 15 he has just started his first term at Ekateringburg's Olympic academy. It is a school with just one aim – producing Olympic gold medallists. And hard work is what it takes to graduate from this school. There are 340 students here in 42 Olympic sports both summer and winter.

Natalie

Matthew said the phrase hard work.

On screen

hard work

làm việc/tập luyện chăm chỉ

Natalie

Matthew said the phrase what it takes.

On screen

what it takes

những gì phải cần tới

Natalie

Hard work is what it takes to graduate from this school.

Well we have learnt the phrases hard work and what it takes.

Now let's listen to people in London using the phrase what it takes.

Ý kiến người qua đường

My boyfriend has what it takes to be a brilliant footballer.

Hard work and patience is what it takes to learn a foreign language.

I think my football team has what it takes to win the league.

On screen

My boyfriend has what it takes to be a brilliant footballer.

Hard work and patience is what it takes to learn a foreign language.

I think my football team has what it takes to win the league.

Natalie

I'm Natalie and that’s all from Talking Sport.

See you next time.

Cụm từ với Take - Idioms with "take"

Trong đoạn video chúng ta đã nghe thấy cụm từ 'what it takes' có nghĩa là những gì cần phải có để thành công.

"And hard work is what it takes to graduate from this school."

Sau đây là một số cụm từ với 'take':

Cụm từ với Take

take a knock (to lose confidence following a bad experience) mất tự tin (thường sau khi trải qua một lần thất bại)

take on board (to understand and accept other people's opinions and ideas which may change the way you do or look at things)

thu nhận và xem xét tới ý kiến, đề xuất hay gợi ý của người khác

take this the wrong way (to understand someone wrongly and think they are criticising you)

hiểu sai một người nào đó (tưởng rằng họ chỉ trích mình)
take your pick(choose what you like) chọn theo ý thích của bạn

Hãy hoàn thành các câu sau dùng các cụm từ sao cho thích hợp.

1. I hope my boss _______________ our opinions about the changes in work.

2. Would you like tea or coffee? _______________.

3. Don't _______________ but I think you should study more for your exams.

4. My confidence has really _______________ after losing my job.

Cách động từ kép với 'work' - Phrasal verbs with 'work'

Sau đây là một vài động từ kép với 'work':

work something in (try to include something): tìm cách đưa một cái gì vào

work someone out (try to understand someone): tìm cách hiểu một ai đó

work yourself up to something (to prepare yourself for something difficult): chuẩn bị cho mình trước một công việc khó khăn nào đó)

work at something (work hard to achieve something): làm việc hết mình để đạt được điều gì

Hãy hoàn thành các câu sau dùng các cụm từ sao cho thích hợp.

1. You need to ____________ a marriage for it to succeed.

2. I just cannot ____________! I do not understand him.

3. I am trying to ____________ a few more meetings into the business trip.

4. Peter is very nervous about asking his boss for time off, but he is ____________ talking to

him.

Đáp án - Answers

Idioms with 'take'

1. I hope my boss takes on board our opinions about the changes in work.

2. Would you like tea or coffee? Take your pick.

3. Don't take this the wrong way but I think you should study more for your exams.

4. My confidence has really taken a knock after losing my job.

Phrasal verbs with 'work'


1. You need to work at a marriage for it to succeed.

2. I just cannot work him out! I do not understand him.

3. I am trying to work in a few more meetings into the business trip.

4. Peter is very nervous about asking his boss for time off, but he is working himself up to

talking to him.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.