Cá ngừ bán với giá kỷ lục tại Nhật

Cập nhật: 15:05 GMT - thứ năm, 16 tháng 2, 2012
Cá ngừ xanh được bán với giá kỷ lục tại Nhật

Cá ngừ xanh nặng 269 kg được bán với giá kỷ lục tại Nhật, 736 ngàn đô la Mỹ

Một con cá ngừ xanh vừa được bán tại chợ Tokyo với giá kỷ lục, hơn 700 ngàn đô la Mỹ. Đây là con số lớn nhất từng trả để mua MỘT con cá. Nặng 269kg, con cá ngừ này được một ông chủ cửa hàng ăn tại địa phương mua.

Phóng viên BBC, Roland Buerk, tường thuật.

Bấm Nghe toàn bài

The first auction of the New Year at Tokyo's Tsukiji fish market is always closely watched - high prices are a tradition.

But when the bidding was over the bluefin tuna had become the most expensive fish in history - 56.49m yen, nearly three-quarters of a million dollars.

It smashed the previous record set last year of 32.49m yen.

The buyer was the owner of a chain of sushi restaurants. He said he wanted to liven up Japan and help the nation recover from last year's earthquake and tsunami.

The fish was caught off Aomori, just north of the coast battered by the disaster.

At 269kg it's a giant. But even so when cut up into sushi each mouthful works out at 5,000 yen, more than $65.

The restaurant chain though will sell it for its usual tuna prices, between $1.60 and $5.40 per piece, depending on the cut.

Bấm Nghe các từ

Từ vựng

auction

cuộc bán đấu giá

closely watched

theo dõi chăm chú, sát sao

the bidding

cuộc trả giá (tại cuộc bán đấu giá)

smashed (a record)

phá (kỷ lục)

a chain (of restaurants)

một chuỗi (các nhà hàng)

to liven up

khuyến khích, làm cho (ai đó) phấn khởi, vui lên

recover

phục hồi

battered by

bị tàn phá, thiệt hại nặng nề bởi

mouthful

miếng (đồ ăn - đủ một lần nuốt), đầy mồm

works out at

tính ra là

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.