Lễ hội giả trang tại Brazil có gì mới?

Cập nhật: 14:46 GMT - thứ tư, 22 tháng 2, 2012

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Lễ hội giả trang lớn nhất thế giới ở Brazil năm nay được tổ chức tại khu Sambadrome vừa được sửa sang mới.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

billed as (regarded as)

được xem là

paraded (to walk as a group as part of a public celebration)

diễu hành

festivities (celebrations)

các hoạt động lễ hội, ăn mừng

renovated (repaired and improved an old building or structure)

sửa sang, cải thiện, làm mới lại

spectacle (show)

buổi biểu diễn hoành tráng

Bài khóa - Transcript

Billed as the biggest street party in the world, Rio de Janeiro's annual carnival has drawn to a colourful conclusion.

The city's best samba schools paraded amid Brazil's carnival festivities.

The venue for this event was the newly-renovated Sambadrome.

Thousands of dancers and musicians showed off their costumes and artistic skills to entertain the crowds that gathered to enjoy the spectacle.

Bản dịch - Translation

Được xem là lễ hội đường phố lớn nhất thế giới, lễ hội giả trang thường niên ở Rio de Janeiro vừa kết thúc đầy màu sắc.

Các trường phái samba tuyệt với nhất thành phố đi diễu hành giữa các hoạt động lễ hội giả trang của Brazil.

Nơi diễn ra sự kiện này là khu Sambadrome mới được sửa sang làm mới lại.

Hàng ngàn các vũ công và nhạc sĩ khoe các bộ trang phục và tài nghệ để giải trí cho những đám đông đổ về đây chiêm ngưỡng buổi biểu diễn hoành tráng này.Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

billed as / paraded / festivities / renovated / spectacle

1. But, apart from concerns over potential increased rent in social housing, she was against the current proposals to move long-term residents into different __________ homes on site.

2. Mr Barros says: 'The Carnival of the samba schools of Rio is a global __________, which sustains the tourism industry.'

3. Not only will there be the usual __________ to mark the start of a new year, but excitement is also growing with the knowledge that the entire Chinese Olympic team will descend on the city in almost exactly six months' time.

4. More than 100,000 people are then expected to take to the streets of the capital on Hogmanay for what is __________ the world's best New Year celebration.

5. On Sunday 16 July around 250 famous cars will __________ through London to mark the return to the city of the British International Motor Show.


Giải đáp - Answers

1. But, apart from concerns over potential increased rent in social housing, she was against the current proposals to move long-term residents into different renovated homes on site.

Source: Bấm Heyford Park open days to discuss school and homes plans2. Mr Barros says: 'The Carnival of the samba schools of Rio is a global spectacle, which sustains the tourism industry.'

Source: Bấm Brazil's illegal numbers game under pressure3. Not only will there be the usual festivities to mark the start of a new year, but excitement is also growing with the knowledge that the entire Chinese Olympic team will descend on the city in almost exactly six months' time.

Source: Bấm Leeds' Chinese new year toast ahead of China Olympic team arrival4. More than 100,000 people are then expected to take to the streets of the capital on Hogmanay for what is billed as the world's best New Year celebration.

Source: Bấm Capital launches New Year party5. On Sunday 16 July around 250 famous cars will parade through London to mark the return to the city of the British International Motor Show.

Source: Bấm Famous cars in £10m London parade


Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.