Talking Sport 31

Cập nhật: 15:59 GMT - thứ năm, 8 tháng 3, 2012

Media Player

Tay đua ngựa Đức Hinrich Romeike, từng đoạt 2 huy chương vàng, vừa làm việc 5 ngày/tuần vừa tập luyện khi rảnh rỗi cho Olympic.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lời thoại chương trình - Transcript

Natalie

Hi I'm Natalie and welcome to Talking Sport.

Today we are hearing about a horse rider from Germany and learning the word 'entirely'.

Some athletes not only have to train for their sport but also have to go to work.

German horse rider Hinrich Romeike works 5 days a week as a dentist and trains in his free time.

Let's hear from him.

Listen for how many medals Hinrich won at the last Olympics in Beijing and listen for the word 'entirely'.

Clip

Together with my horse Marius I won a double gold at the Beijing Olympics in Hong Kong in 3-day eventing. A typical day is very busy, yes. It's my proper job, my dentistry. I normally train when I come home at lunchtime and I can train when I come home in the evening. For me I do horse riding because I like it. I do it entirely because I love it.

Natalie

Listen again for how many medals Hinrich won at the last Olympics in Beijing and listen for the word 'entirely'.

Clip

Together with my horse Marius I won a double gold at the Beijing Olympics in Hong Kong in 3-day eventing. A typical day is very busy, yes. It's my proper job, my dentistry. I normally train when I come home at lunchtime and I can train when I come home in the evening. For me I do horse riding because I like it. I do it entirely because I love it.

Natalie

So did you hear how many medals Hinrich won at the last Olympics in Beijing?

Yes it was two medals.

Hinrich said he won a double gold.

"I won a double gold at the Beijing Olympics"

Hinrich used the word entirely.

On screen

entirely

hoàn toàn

Natalie

So Hinrich's only reason for horse riding is because he loves it.

"I do it entirely because I love it."

Well we have learnt the word entirely, now let's hear from some people in London. Listen to how they use this word.

Ý kiến người qua đường

I play rugby because I like it. I do it entirely for the love of the game.

I entirely agree that Britain's weather is not as good as Spain's!

It was entirely my fault that I failed my exams. I didn’t study hard enough.

On screen

I play rugby because I like it. I do it entirely for the love of the game.

I entirely agree that Britain's weather is not as good as Spain's!

It was entirely my fault that I failed my exams. I didn’t study hard enough.

Natalie

I'm Natalie and that’s all from Talking Sport.

See you next time.


Cách dùng Từ nối - Conjuctions

Trong đoạn video chúng ta nghe có từ 'because':

"For me I do horse riding because I like it."

Các từ tiếng Anh như 'because', 'and', 'but', 'or', 'so' từ từ nối - conjunctions.

Từ nối được dùng để nối hai câu hay hai mệnh đề với nhau.

Ví dụ:

I am going to London on Wednesday and I hope it doesn't rain.

I like the sunshine, but I don't like the rain.

Do you like the sunshine or do you like the rain?

'Because' được dùng để giải thích lý do tại sao một điều gì xảy ra.

Ví dụ: I had to go inside because it was raining.

'So' được dùng để diễn tả kết quả của một việc gì đó

Ví dụ: I hate the rain so I went inside.


Hãy dùng 'and', 'because' hoặc 'so' trong các câu sau sao cho thích hợp.

1. I have brown hair __________ I have blue eyes.

2. I was very tired yesterday __________ I went to bed early.

3. My friend wants to learn how to paint __________ she has

started going to an art class.

4. My sister called me __________ her car broke down.Từ chỉ số lượng - Words represent numbers

Trong đoạn video chúng ta nghe nói về 'double':

"Together with my horse Marius I won a double gold at the Beijing Olympics…"

'Double' có nghĩa là "kép" trong trường hợp này.

Hãy hoàn thành bài tập dưới đây bằng cách đoán xem các từ này tương đương với số mấy ở trong ngoặc (1, 4, 3, 3, 2).

single: _________

triple: _________

treble: _________

twice: _________

quadruple: _________


Đáp án - Answers


Conjunctions

1. I have brown hair and I have blue eyes.

2. I was very tired yesterday so I went to bed early.

3. My friend wants to learn how to paint so she has started going to an art class.

4. My sister called me because her car broke down.

Từ chỉ số lượng

single: 1

triple: 3

treble: 3

twice: 2

quadruple: 4


Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.