Mexico lập kỷ lục thế giới về aerobic

Cập nhật: 09:39 GMT - thứ sáu, 30 tháng 3, 2012

Media Player

6.000 người Mexico đổ về Quảng trường Zocalo ở thủ đô để tham gia lớp thể dục nhịp điệu lớn nhất thế giới.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary


the record books (official book of world records)

sách kỷ lục thế giới

flocked (came in great numbers)

đổ tới, chen tới (ám chỉ số đông)

aerobics (exercise regime)

thể dục nhịp điệu

cemented (made firm)

xác lập, khẳng định

sprawling metropolis (large city)

đô thị mở rộng

Bài khóa - Transcript

6000 Mexicans preparing to dance their way into the record books.

A crowd of mostly women flocked to the capital city's Zocalo Square for the world's largest aerobics class.

Having cemented their place in history, organisers hope the participants will continue an active lifestyle.

Local authorities are looking to get people out of their houses to enjoy the great outdoors in the sprawling metropolis.


Bản dịch - Translation

6.000 người Mexico chuẩn bị biểu diễn nhằm ghi danh vào sách kỷ lục thế giới.

Một đám đông đa phần là phụ nữ đã đổ tới Quảng trường Zocalo ở thủ đô để tham gia lớp thể dục nhịp điệu lớn nhất thế giới.

Sau khi xác lập vị trí của mình trong lịch sử, các nhà tổ chức hy vọng người tham gia tiếp tục lối sống năng động.

Giới chức địa phương đang tìm cách kéo người dân ra khỏi nhà để vui hưởng các hoạt động ngoài trời ở đô thị đang ngày càng mở rộng này.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

the record books / flocked / aerobics / cemented / sprawling metropolis

1. The sisters work twice per week with a personal trainer and have been taking ________________ classes since their release from prison.

2. It is a remnant from another golden age of cycling, 1950s Britain, when fans on their own bikes ________________ to the stands at velodromes.

3. "This is another incredible achievement to cap a year of incredible achievements," said Martin Talbot from the Official Charts Company. "By overtaking Michael Jackson’s Bad, 21 has officially ________________ Adele's place among the all-time greats."

4. Most violence was reported from the eastern and central parts of the city, police say. Hundreds of people have been killed in ethnic violence in this ________________ in recent months.

5. The reason Tokyo gets into ________________ is that the surrounding region - which includes the country's second city Yokohama, as well as 86 other towns and cities - has become so built up that it is now one huge continuous urbanised area.Giải đáp - Answers

1. The sisters work twice per week with a personal trainer and have been taking aerobics classes since their release from prison.

Source: Bấm US 'kidney sisters' must lose weight before transplant


2. It is a remnant from another golden age of cycling, 1950s Britain, when fans on their own bikes flocked to the stands at velodromes.

Source: Bấm London 2012: Chain reaction - how cycling went mainstream


3. "This is another incredible achievement to cap a year of incredible achievements," said Martin Talbot from the Official Charts Company. By overtaking Bad, 21 has officially cemented Adele's place among the all-time greats."

Source: Bấm Adele's 21 overtakes Michael Jackson's Bad in UK sales


4. Most violence was reported from the eastern and central parts of the city, police say. Hundreds of people have been killed in ethnic violence in this sprawling metropolis in recent months.

Source: Bấm Pakistan city of Karachi hit by factional 'bloodbath'


5. The reason Tokyo gets into the record books is that the surrounding region - which includes the country's second city Yokohama, as well as 86 other towns and cities - has become so built up that it is now one huge continuous urbanised area.

Source: Bấm The world's biggest cities: How do you measure them?


Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.